Trainee program

The automotive industry is one of the top business sectors of Sweden

Trainee program

Volvo is perhaps the most well-known car-maker, while Scania is a global leader in the manufacture of heavy trucks and buses.
Today The Volvo Group offers several international trainee programmes

Humlegårdsgatan

Trainee program

STORE

null

Humlegårdsgatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

ÖSTERMALM

Credits:
Sofia Sabel/imagebank.sweden.se

Menu