Designer home

The ‘Pernilla 3’ chair designed by Swedish furniture designer Bruno Mathsson, seen in his former home Södra Kull in Småland

Designer home

The chairs Mathsson designed have become immensely popular, and it is said that his aim was to provide a new way of sitting, suitable for modern times.

Humlegårdsgatan

Designer home

STORE

null

Humlegårdsgatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

ÖSTERMALM

Credits:
Tina Stafrén/imagebank.sweden.se

Menu